Header_lydbog

Lydbøger

Første lydbog er leveret i MP3 format.

Det er romanen “OLAVA” af Anne-Lene Bleken

  • Bogens størrelse opgøres
  • Der udpeges en egnet person til oplæsning
  • Der gives et prisoverslag
  • 2 kapitler oplæses og prisen fastlægges
  • Bogen oplæses og læsefejl fjernes
  • Bogen samles på en master.

Iydbogen trykkes hos en trykker.

F.eks  TEWA